Even voorstellen: Ernst Elout, 56 jaar en 24 jaar werkzaam geweest in de handel. Vele functies bekleed; van verkoopmedewerker, productspecialist tot aan Manager Customer Service. Door ziekte (borstkanker) en overlijden van mijn vrouw heb ik in 2012 een andere zingeving gekregen en mijzelf omgeschoold tot mental coach. Uit interesse HBO Medische basiskennis gedaan en uiteindelijk mijzelf verder gespecialiseerd in welbevinden en Positieve Psychologie. Dat laatste is een stroming binnen de Psychologie, die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van op onmogelijkheden. Met andere woorden, focus je niet op je klachten, maar op je KRACHTEN. 
Qua bijscholing heb ik als laatste dit jaar de basismodule Coaching rondom Kanker gedaan. Tijdens deze opleiding heb ik ook een aantal mensen met kanker pro deo begeleid. In de gesprekken die ik heb gevoerd kwamen vaak dezelfde vragen naar voren:

Hoe kom ik van mijn vermoeidheid af?
Hoe kom ik van mijn angst af?
Hoe is mijn zelfbeeld nu?
Hoe houd ik mijn relaties gezond?
Hoe kan ik (weer) gelukkig zijn? Kan ik dat wel?
Hoe ga ik om met mijn omgeving, mijn werk?


Deze leerzame ervaring heb ik meegenomen als mental coach en bij het geven van lezingen en workshops op het gebied van welbevinden (periode januari 2015 tot 1 oktober 2017).  Doel: mensen begeleiden hun welbevinden te vergroten om hierdoor een plezierig(er), leuk(er) en zinvol(ler) privé- en werk leven te hebben, ongeacht de situatie waarin ze zich bevinden.

Deze levens/werkervaring, kennis en het ervaringsdeskundig zijn, wil ik graag delen met mensen die kanker hebben of hebben gehad. 
Als voorbeeld de verkorte cursus “Leven met kanker” (zes bijeenkomsten a max. 2 uur). Aangezien de cursus verkort is kunnen de diverse onderwerpen niet volledig worden behandeld/uitgediept.
De cursus heeft als doel te kunnen leren omgaan met de symptomen en gevolgen van de ziekte. Enerzijds vaardigheden aan te reiken om de eigen stemming beter onder controle te houden en anderzijds een verbetering van kwaliteit van leven. Hoe klein de verbetering dan ook is…..

Leerdoelen/thema’s die ik in deze cursus behandel zijn:

Inzicht krijgen in de klachten die mensen hebben.Stemmingswisselingen (oorzaken) en de wisselwerking tussen  gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag (met andere woorden ons denkwereld). Vervolgens bijhouden van stemmingswisselingen, doel inzicht verkrijgen.
Stress, hoe ontstaat dit en hoe houden we dit in stand? Relatie tussen stress en het hebben van kanker. Bewust leren omgaan met je energie. Wat kost je energie en wat geeft je energie?Kennismaken met ontspanningstechnieken, het oefenen ervan.
Inzicht krijgen in de aan- of afwezigheid van plezierige activiteiten in je leven. Zijn er knelpunten om deze te ervaren (herkennen en erkennen). Het nut zien van het doen van plezierige activiteiten in je leven ongeacht je ziekte.
Leren herkennen en bewust worden van negatieve en positieve gedachten en van negatieve denkpatronen. Hoe kunnen we negatieve gedachten verminderen? Oefenen en doorbreken van negatieve denkpatronen. Technieken leren om meer positieve gedachten te krijgen.
Inzicht krijgen in uw manier van omgaan met onbegrip in uw omgeving ten aanzien van uw ziekte. Hoe gaan we hier assertief mee om? Assertief leren zijn!
Bewust worden van de eigen manier van omgaan met afhankelijkheid van partner, familie, vrienden en/of hulpverleners. Oefenen met het vragen en ontvangen van hulp. Aan het eind van deze bijeenkomst de cursus evalueren.

De wijze waarop de persoon met stressoren omgaat, bepaalt zijn of haar welbevinden.

Het Toon Hermanshuis is heel blij dat Ernst voor onze gasten zijn cursus aanbiedt.

De data van de bijeenkomsten zijn nog niet bekend, zijn er 4 aanmeldingen, dan bepalen we een aantal data, de cursus bestaat uit 7 delen. Deze cursus wordt in de avonduren gegeven.

Locatie: Mazerhard 37
Opgeven via info@toonhermanhuiszeewolde.nl of HIER
Voor deze avonden vragen wij een eigen bijdrage van 5 euro

Contact

Voor vragen kunt u altijd een bericht sturen, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Start typing and press Enter to search